Hãng tin Interfax cho biết, Nga đã chuẩn bị ngừng các chính sách can thiệp tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc khi giá các sản phẩm này ổn định trở lại. Trước đó, Nga đã áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngũ cốc và các chính sách thuế khác nhằm kiểm soát lạm phát giá lương thực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực lên nền kinh tế của nước này và thu nhập hộ gia đình giảm.

Bộ trưởng Nông nghiệp Dmitry Patrushev cho biết tại cuộc họp ở Hạ viện Nga rằng ngay khi tình hình ổn định trở lại, chính phủ sẽ xem xét các cách tiếp cận khác tới thị trường nông sản, bao gồm cả khả năng sẽ không có bất kỳ sự can thiệp nào. Tuy nhiên, hiện tại, các biện pháp hạn chế xuất khẩu nông sản vẫn đang rất cần thiết để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Nguồn: mxvnews.com