Hiệp hội ngũ cốc quốc tế (IGC) cho biết, sản lượng ngũ cốc niên vụ 2021/22 của Nga dự kiến đạt 119.2 triệu tấn, trong đó bao gồm 76.9 triệu tấn lúa mỳ. Trong khi đó, Cơ quan thống kê chính phủ của Nga dự báo sản lượng ngũ cốc niên vụ 2021/22 của nước này sẽ ở mức 133.5 triệu tấn, trong đó bao gồm 85.9 triệu tấn lúa mỳ.

IGC cũng dự báo xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ tới của Nga sẽ đạt tổng cộng 43 triệu tấn, bao gồm 34.1 triệu tấn lúa mỳ. Hôm qua, hãng tư vấn IKAR của Nga vừa tăng dự báo sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 của nước này từ 78.0 triệu tấn lên mức 79.8 triệu tấn. Bên cạnh đó, xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 2021/22 cũng được tăng mức dự báo lên 39.5 triệu tấn, từ 38.5 triệu tấn trong báo cáo trước.

Nguồn: mxvnews.com