Uỷ ban Dự tính Nông nghiệp Nam Phi (CEC) vừa tăng dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 lên 16.233 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 16.180 triệu tấn trong báo cáo tháng 5, và cao hơn 6% so với mức 15.3 triệu tấn trong niên vụ trước.

Trong đó, sản lượng ngô trắng, chủ yếu được tiêu thụ bởi con người, chiếm 8.937 triệu tấn, và sản lượng ngô vàng, sử dụng làm TĂCN, dự kiến ở mức 7.296 triệu tấn. Đầu tuần này, các nhà phân tích của Reuters cho biết, họ kỳ vọng CEC sẽ tăng mức sản lượng ngô niên vụ 2020/21 dự kiến lên 16.352 triệu tấn, cao hơn 7% so với niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com