Theo Grain SA, vụ thu hoạch ngô của Nam Phi đang diễn ra tích cực với 50 – 75% diện tích được thu hoạch trên khắp miền bắc, miền tây và phía đông của đất nước. Nông dân các vùng Northern Cape, Mpumalanga và KwaZulu-Natal đang chuẩn bị hoàn thành vụ thu hoạch ngô với năng suất trên mức trung bình. Trong khi đó các vùng sản xuất như ​​Limpopo, NorthWest và Free State đang đối mặt với mức sản lượng thấp hơn dự kiến do cây trồng gặp tình trạng úng nước, rửa trôi phân bón và không đủ nhiệt lượng.

Năm ngoái, quốc gia này đã xuất khẩu 200,000 tấn ngô vàng sang Nhật Bản, 363,000 tấn sang Hàn Quốc và 323,000 tấn sang Đài Loan. Trong niên vụ mới, quốc gia này báo cáo 215,000 tấn ngô xuất khẩu sang Việt Nam, 100,000 tấn sang Tây Ban Nha và 45,000 tấn sang Hàn Quốc.

Nguồn: mxvnews.com