Trong tuần kết thúc ngày 15/5, Viện Sắt thép Mỹ ước tính sản lượng thép thô của nước này đạt khoảng 1.79 triệu tấn, tỷ lệ sử dụng công suất là 79.2%. Sản lượng ròng đạt 1.22 triệu tấn, tăng 1.4% so với tuần trước đó và tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, sản lượng lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5 đạt 33.88 triệu tấn, tỷ lệ sử dụng công suất là 77.5%. Con số này tăng 7.3% so với 31.58 triệu tấn cùng kỳ năm trước và tỷ lệ công suất hoạt động cũng ở mức thấp 69.9%.

Sản lượng ước tính của từng khu vực gồm Đông Bắc với 151,000 tấn, Great Lakes với 616,000 tấn, khu Trung Tây khoảng 187,000 tấn, miền Nam với 767,000 tấn và miền Tây ước đạt 78,000 tấn.

Nguồn: mxvnews.com