Sản lượng cao su tự nhiên của Malaysia trong tháng 4 giảm 33.5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 23,013 tấn, do yếu tố mùa vụ khiến cây trồng kém năng suất, theo Cục Thống kê Malaysia (DOSM). Bên cạnh đó, xuất khẩu cao su tự nhiên giảm 5.4% xuống 55,696 tấn trong tháng 4 so với 58,852 tấn trong tháng 3. Trung Quốc vẫn là điểm đến chính cho xuất khẩu cao su tự nhiên với 57.4% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 4, tiếp theo là Đức (8.1%), Hoa Kỳ (3.9%), Thổ Nhĩ Kỳ (2.6%) và Phần Lan (2.4%).

Theo DOSM, găng tay cao su là mặt hàng xuất khẩu chính trong tháng 4 với giá trị xuất khẩu 6.7 tỷ ringgit (khoảng 1.63 tỷ USD), tăng 4.7% so với tháng 3. Trong khi đó, dự trữ cao su tự nhiên giảm 7.9% xuống 259,355 tấn trong tháng 4 so với 281,729 tấn trong tháng 3.

Tổng tiêu thụ cao su tự nhiên trong nước đạt 47,096 tấn trong tháng 4, tăng 31.1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 5.3% so với tháng 3. Việc sử dụng cao su tự nhiên trong sản xuất găng tay cao su tiếp tục dẫn đầu với 34,716 tấn, chiếm 73.7% tổng lượng tiêu thụ nội địa trong tháng 4.

Nguồn: mxvnews.com