Cuộc họp của Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng JMMC của OPEC+ đã thống nhất đề nghị nâng sản lượng khai thác dầu của của cả nhóm OPEC+ lên thêm 400,000 thùng/ngày trong tháng 12.