Theo số liệu từ Viện Kinh tế Nông nghiệp bang Mato Grosso (IMEA), tiến độ gieo trồng đậu tương của bang Mato Grosso đã đạt 95.79% diện tích gieo trồng, tăng mạnh 12.63 điểm phần trăm so với tuần trước.

Tiến độ này nhanh hơn so với mức 77.26% cùng kỳ năm ngoái và 83.24% trung bình 5 năm gần đây.