Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết Bộ Năng lượng sẽ chú ý đến báo cáo tiếp theo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và nhấn mạnh rằng kho Dự trữ Dầu Chiến lượng chỉ là một trong số các công cụ mà Tổng thống Biden đang cân nhắc.