Theo nhận định của ngân hàng Goldman Sachs, thông tin về việc rút dầu thô từ SPR đã được phản ánh vào giá và sẽ không giúp cải thiện vấn đề nguồn cung của thị trường, việc vẫn mà chỉ có giá dầu cao mới có thể giải quyết được.

Goldman Sachs cho rằng nếu dầu thô từ SPR thực sự được tung ra thị trường và tạo áp lực lên giá dầu, nó sẽ tạo ra rủi ro tăng giá một cách rõ ràng.