Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết tính đến ngày 11/11, tiến độ gieo trồng đậu tương của nước này đã đạt 19% diện tích gieo trồng dự kiến, nhanh hơn so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 10%.

Diện tích gieo trồng đậu tương trong niên vụ 2021/22 được dự báo đạt 16.292 triệu hecta, giảm so với mức 16.65 triệu hecta cùng kỳ niên vụ trước.