Hợp đồng thiếc giao dịch nhiều nhất trong tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ngày 24/9 đã tăng 4,8% lên mức kỷ lục 287.960 CNY (tương đương 44.545,51 USD)/tấn. Hợp đồng đã tăng 90% để trở thành kim loại cơ bản hoạt động tốt nhất trên sàn giao dịch Thượng Hải
Giá thiếc giao ba tháng trên Sàn giao dịch Kim loại London cũng đạt mức cao lịch sử 36.500 USD/tấn, tăng 79% cho đến nay vào năm 2021.
Diễn biến giá thiếc trong ba tháng tính đến ngày 24/9/2021
Giá có thể tăng nhiều hơn dựa trên cung và cầu, mặc dù việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất có thể sẽ ngăn chặn đà tăng.
Dự trữ thiếc tại kho London giảm xuống còn 1.180 tấn, giảm 79% so với cùng thời điểm năm ngoái. Dự trữ thiếc tại kho Thượng Hải ở mức 1.702 tấn, dao động gần mức thấp nhất của tháng 4 năm 2016 là 1.197 tấn đạt được vào ngày 27 tháng 8.
Hiệp hội Thiếc Quốc tế cho biết thâm hụt thị trường thiếc toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 10.200 tấn trong năm nay lên 12.700 tấn vào năm 2022. Giá kim loại này đã tăng do nhu cầu cao từ các công ty điện tử ổn định lại thì trường vốn bị ảnh hưởng do đại dịch gây ra làm gián đoạn nguồn cung.
Giá đồng trên sàn London tăng 0,1% lên 9.280 USD/tấn, giá nhôm giảm 1,1% xuống 2.917 USD / tấn và giá nikel giảm 1% xuống 19.160 USD/tấn.
Trên sàn Thượng Hải giá nhôm giảm 1,2% xuống 23.100 CNY/tấn, giá đồng tăng 0,6% lên 69.250 CNY/tấn, giá kẽm tăng 1,5% lên 22.985 CNY/tấn và giá chì tăng 1% lên 14.355 CNY/tấn.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters