Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/04, giá đậu tương vẫn chỉ đang giằng co quanh mức tham chiếu. Đậu tương đã giảm 3 phiên liên tiếp sau khi chạm vùng chặn trên 1735 và đang quay trở lại khoảng đi ngang. Mặc dù được hỗ trợ từ diễn biến tăng vọt của giá dầu đậu nhưng lực bán hiện vẫn đang chiếm ưu thế hơn đối với đậu tương. Theo chúng tôi đánh giá, mặc dù đang ở trong giai đoạn có nhiều thông tin tác động nhưng nhìn chung, các yếu tố cơ bản này sẽ chỉ giúp đậu tương biến động sideway, thay vì giai đoạn biến động 1 chiều như đầu năm nay.

Nếu như mùa vụ ở Nam Mỹ chịu ảnh hưởng rõ ràng của khô hạn từ cuối năm ngoái đã đẩy giá đậu tương tăng mạnh thì hiện nay, hoạt động gieo trồng ở Mỹ cũng đang gặp khó khăn nhưng chưa đủ mạnh để có thể hỗ trợ giá duy trì đà tăng. Tuy nhiên, hiện tại cũng đang là giai đoạn chuyển giao giữa mùa vụ của 2 khu vực sản xuất chính nên các yếu tố và thông tin sẽ phản ánh cho triển vọng nguồn cung trong giai đoạn tới. Dự báo về thời tiết ở khu vực Trung Tây, Mỹ theo chúng tôi sẽ là yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến xu hướng giá đậu tương bởi nông dân ở nước này đang bước vào giai đoạn đầu của việc gieo trồng. Trong khi đó, đậu tương ở Nam Mỹ đang được đẩy mạnh thu hoạch nên ngoại trừ việc mưa lớn bất ngờ xuất hiện hay các vấn đề về đình công thì nguồn cung ở khu vực này sẽ ổn định dần.

Nhìn vào đồ thị giá đậu tương trong suốt nhiều năm vừa qua, sự biến động mang tính chu kỳ theo mùa cũng được thể hiện. Do chịu ảnh hưởng của những rủi ro về thời tiết trong giai đoạn tới nên giá thường có xu hướng tăng mạnh vào khoảng tháng 6. Mặc dù triển vọng hiện tại vẫn chưa rõ ràng nhưng điều này sẽ là điểm đáng lưu ý với các nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổng hợp

Khánh Linh

Nguồn: Mxv