Ủy ban liên minh châu Âu (EC) báo cáo xuất khẩu lúa mỳ mềm của 27 quốc gia châu Âu từ đầu niên vụ 2020/21 tới ngày 20 tháng 6 đã đạt 25.3 triệu tấn, thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu ngô từ đầu niên vụ đạt 14.3 triệu tấn, thấp hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu đậu tương từ đầu niên vụ đạt 15 triệu tấn, thấp hơn 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu khô đậu tương từ đầu niên vụ đạt 16.5 triệu tấn, thấp hơn 8% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nhập khẩu dầu cọ từ đầu niên vụ đạt 5.2 triệu tấn, thấp hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com