Theo báo cáo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 12/03 đã tăng 2.4 triệu thùng lên mức 500.8 triệu thùng.

Một số số liệu quan trọng trong báo cáo của EIA như sau:

Nguồn: mxvnews.com