Ngân hàng Citi nhận định chính phủ Mỹ có thể giải phóng 60 triệu thùng dầu từ kho Dự trữ Dầu chiến lược SPR bằng cách đẩy nhanh kế hoạch bán 20 triệu thùng dầu từ kho này trong năm sau lên sớm hơn.