Giá các mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu đồng loạt tăng rất mạnh ngay sau báo cáo Diện tích Gieo trồng – Final Acreage và Tồn kho ngũ cốc quý – Grains Stocks vừa được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành lúc 23h00.

Giá ngô tăng kịch trần 40 cents ngay sau khi USDA công bố diện tích gieo trồng chỉ ở mức 92.69 triệu mẫu, thấp hơn 1.1 triệu mẫu so với mức 93.79 dự đoán trung bình của thị trường và nằm sát biên dưới của khoảng dự đoán. Bên cạnh đấy, tồn kho ngô hết ngày 01/06 cũng thấp hơn so với dự đoán và sản lượng ethanol tiếp tục tăng trong báo cáo 21h30 của EIA, cũng là yếu tố hỗ trợ lớn cho giá ngô.

Giá dầu đậu tương và khô đậu tương đồng loạt tăng mạnh theo đà tăng của giá đậu tương, khi diện tích gieo trồng đậu tương năm nay của Mỹ chỉ ở mức 87.56 triệu mẫu, thấp hơn cả khoảng dự đoán của thị trường và cả số liệu ước tính trong báo cáo Triển vọng Gieo trồng hồi tháng 3. Mặc dù mức kháng cự tâm lý 1400 đang cản lại đà tăng, nhưng với tình trạng thời tiết bất lợi, rất có thể giá sẽ còn tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới.

Nguồn: mxvnews.com