Trong nhóm nông sản, các mặt hàng đồng loạt gap down trong phiên sáng và tiếp tục lình xình xung quanh mức giá mở cửa. Dự báo thời tiết cho thấy, độ ẩm tại khu vực Midwest của Mỹ trong 30 ngày gần đây đang thấp hơn nhiều so với thông thường và sẽ tiếp tục hạn chế khả năng giá tiếp tục giảm sâu trong ngắn hạn.    

Trong nhóm nguyên liệu công nghiệp, giá ca cao tăng hơn 1% lên mức 2341 USD/tấn. Các công ty xuất khẩu tại Bờ Biển Ngà cho biết, lũy kế xuất khẩu ca cao kể từ đầu niên vụ hiện đang cao hơn 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com