Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Canada, diện tích gieo trồng lúa mỳ dự kiến năm 2021 đạt 23.4 triệu mẫu, giảm 6.5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích lúa mỳ Durum giảm 2.8% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 5.5 triệu tấn.

Trong tuần trước, Bộ Nông nghiệp Canada báo cáo, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần tính đến ngày 20/06 ước tính đạt 432,200 tấn, tăng 41% so với mức 255,100 tấn trong tuần trước, và nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ từ đầu niên vụ lên mức 17.8 triệu tấn, cao hơn 14% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com