Dữ liệu từ hãng tàu Cargonave cho thấy, khối lượng đậu tương đã hoặc có kế hoạch để được vận chuyển trong ngắn hạn từ Brazil sang Mỹ ước tính đạt 238,000 tấn. Thông thường, Brazil, nước xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới, chỉ xuất khẩu vài kg đậu tương sang Mỹ do nước này cũng là một nước đứng đầu trên thế giới về sản lượng đậu tương. Một ngoại lệ cho điều này là vào năm 2014, khi 1 triệu tấn đậu tương được xuất khẩu sang Mỹ từ Brazil.

Tuy nhiên, trong năm nay, do nguồn cung đậu tương tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử do nhu cầu nội địa và hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh. Điều này có khả năng sẽ khiến Mỹ còn phải nhập khẩu một khối lượng đậu tương lớn hơn nữa từ Brazil, đặc biệt là giai đoạn từ nay cho tới tháng 9, khi vụ thu hoạch đậu tương tại Mỹ bắt đầu.

Nguồn: mxvnews.com