Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, vụ thu hoạch ngô lần thứ 2 tại bang Mato Grosso – bang sản xuất ngô và đậu tương chính của Brazil đã hoàn thành 9.7%. Tiến độ thu hoạch tăng 5.8% trong tuần nhưng thấp hơn 21.8% so với cùng kỳ năm trước do gieo trồng muộn.

Tiến độ thu hoạch không đồng đều giữa các bang, khi khu vực phía Bắc đang thu hoạch tương đối tốt còn khu vực phía Nam của bang bị tụt hậu. Trong tương lai gần, tiến độ thu hoạch kỳ vọng sẽ tăng tốc, thu hẹp thời gian trì hoãn so với năm trước khi nhiều vùng trồng muộn đến kỳ thu hoạch.

Nguồn: mxvnews.com