Hãng tư vấn Safras & Mercado dự báo sản lượng ngô niên vụ 2020/21 của Brazil ở mức 95.2 triệu tấn, thấp hơn gần 11% so với niên vụ trước do thời tiết khô hạn kéo dài ảnh hưởng tới sản lượng ngô vụ 2.

Sản lượng ngô vụ 2 trong năm nay của Brazil được Safras giảm dự báo về mức 61.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 70.7 triệu tấn trong báo cáo tháng 4 và thấp hơn so với mức 73.5 triệu tấn trong niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com