Trong báo cáo Cung – cầu Nông nghiệp Thế giới tháng 6, Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA đã giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 20/21 của Brazil xuống mức 98.5 triệu tấn, thấp hơn 3% so với báo cáo tháng trước và năm ngoái.

Tổng diện tích thu hoạch, cho cả 3 vụ ngô, ước tính đạt mức kỷ lục 19.9 triệu ha, tăng.4 triệu ha (8%) so với diện tích kỷ lục 18.5 triệu ha của năm trước. Năng suất ước tính đạt 4.96 tấn/ha, thấp hơn khoảng 4% so với tháng trước và 10% so với mùa vụ năm ngoái, do thời tiết bất lợi ở các vùng sản xuất ngô vụ 2.

Thu hoạch gần như hoàn tất đối với vụ ngô đầu tiên, đạt mức 84%. Sản lượng cho vụ này ước tính là 6.15 tấn/ha, tăng 1% so với mức sản lượng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên đối với vụ ngô thứ hai, thời tiết khô hạn hơn bình thường kéo dài ở các bang trồng ngô chính là nguyên nhân khiến sản lượng suy giảm sâu hơn nữa. Trong số các tiểu bang gieo trồng chính, Mato Grosso (chiếm 43% sản lượng vụ thứ hai) là tiểu bang duy nhất có điều kiện gieo trồng trên mức trung bình. Ngược lại, điều kiện gieo trồng tại Goiás (13% sản lượng vụ thứ hai) đã trở nên tồi tệ hơn trong vài tuần qua khiến cây trồng kém hơn hai mùa trước. Các bang Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais và São Paulo (khoảng 36% sản lượng vụ thứ hai) đã trải qua thời tiết khô hạn trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 5. Các nhà sản xuất ở các bang phía nam đang đầu tư rất ít vào các biện pháp xử lý cây trồng (phân bón và thuốc trừ sâu). Lượng mưa cần thiết trong 2 tuần qua đã làm giảm bớt thiệt hại nhưng quá muộn để thay đổi mọi thiệt hại của cây trồng. Tại Mato Grosso do Sul, thiệt hại tiếp tục gia tăng do mưa đá và gió bão.

Ngô vụ 2 thường được thu hoạch từ tháng 6 tới tháng 9, tuy nhiên phần lớn sẽ được thu hoạch vào cuối năm nay do gieo trồng muộn.

Nguồn: mxvnews.com