(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Năm, 29/04/2021, 22:37 (GMT+7)
Thứ Năm, 29/04/2021, 22:37 (GMT+7)

Brazil: Deral giảm dự báo sản lượng đậu tương, lúa mỳ và ngô vụ 2 của bang Parana

Brazil: Deral giảm dự báo sản lượng đậu tương, lúa mỳ và ngô vụ 2 của bang Parana

Ban kinh tế nông nghiệp của Brazil – Deral cho biết, sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của bang Parana dự kiến đạt 19.8 triệu tấn, giảm từ mức 20.09 triệu tấn trong báo cáo tháng 3, và thấp hơn so với mức 20.78 triệu tấn trong niên vụ trước.

Đối với ngô, Deral giảm dự báo sản lượng ngô vụ 2 nhưng tăng dự báo sản lượng ngô vụ 1 của Parana. Cụ thể, sản lượng ngô vụ 1 tại bang này được điều chỉnh tăng từ 3.07 triệu tấn lên mức 3.12 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 3.56 triệu tấn trong niên vụ trước. Trong khi đó, sản lượng ngô vụ 2, do điều kiện thời tiết khô hạn, được Deral cắt giảm từ 13.38 triệu tấn, xuống 12.23 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn so với mức 11.9 triệu tấn trong niên vụ trước.

Đối với lúa mỳ, sản lượng lúa mỳ trong năm 2021 tại bang Parana được Deral dự báo ở mức 3.8 triệu tấn, cao hơn so với mức 3.77 triệu tấn trong báo cáo tháng 3, và cao hơn so với mức 3.12 triệu tấn trong năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com