Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, giá giao ngay và giá tương lai ở mức cao giúp cho giá trị thương mại của  ngô và đậu tương Brazil thuận lợi, bất chấp chi phí sản xuất tăng vọt. Sự tăng giá của đồng real Brazil so với đô la Mỹ đã không thể ngăn cản chi phí sản xuất đậu tương trong tháng 5 tăng 2.4% và chi phí sản xuất ngô tăng 1.3%.

Theo IMEA, ngay cả khi chi phí cao hơn, giá trị thương mại giữa giá đậu tương tháng 3 năm 2022 và chi phí đầu vào vẫn có lợi cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên, chi phí đầu vào và hạt giống cao hơn đã khiến giá trị thương mại đậu tương giảm 24% so với năm ngoái. Trong khi đó, chi phí sản xuất ngô tăng cao hơn được bù đắp bởi giá ngô tháng 5 tăng trung bình 7%  so với tháng trước. Dự kiến thu hoạch ngô sẽ bắt đầu từ tuần sau.

Nguồn: mxvnews.com