Hãng tư vấn Datagro cho biết, tính đến ngày 04/06, tiến độ bán hàng ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 của nông dân tại Brazil hiện đã đạt 56.9% mức sản lượng dự kiến, thấp hơn so với mức 61% cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đáng thất vọng đối với ngô vụ 2 niên vụ 2020/21 của Brazil khiến nhiều báo cáo cho rằng một số nông dân sẽ không có đủ ngô để đáp ứng cho các hợp đồng đã ký trước đó. Hiện tại, hoạt động thu hoạch ngô vụ 2 đã bắt đầu tại Brazil với tiến độ ước tính đã đạt khoảng 1 – 2% diện tích dự kiến.

Cũng theo Datagro, trong cùng giai đoạn này, nông dân Brazil đã bán được 76.3% sản lượng đậu tương dự kiến trong vụ 2020/21, chậm hơn so với mức 87.5% của năm ngoái, nhưng nhanh hơn mức trung bình 5 năm là 73.4%. Đối với đậu tương niên vụ 2021/22, tiến độ bán hàng hiện đã đạt 17.4% sản lượng dự kiến, thấp hơn so với mức 33.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil được Datagro dự báo ở mức 141 triệu tấn, cao hơn 2.9% so với niên vụ 2020/21.

Nguồn: mxvnews.com