Cơ quan thống kê nông nghiệp bang Mato Grosso – IMEA cho biết, tiến độ bán hàng đậu tương niên vụ 2021/22 đạt 32.51% sản lượng dự kiến, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Tiến độ bán hàng đậu tương niên vụ 2020/21 đạt 88.29%, thấp hơn mức 92.65% cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó tiến độ bán hàng ngô niên vụ 2021/22 đạt 23.33%, thấp hơn mức 35.1% cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử. Tiến độ bán hàng ngô niên vụ 2020/21 đạt 77.34%, giảm nhẹ so với mức 85.11% cùng kỳ năm trước.

Tiến độ bán bông niên vụ 2021/22 đạt 27.94%, cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong niên vụ hiện tại, tiến độ bán hàng đạt 77.43%, thấp hơn mức 78.42% cùng kỳ năm trước. 

 

Nguồn: mxvnews.com