Hãng tư vấn AgRural tiếp tục hạ dự báo sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2020/2021 ở vùng Trung Nam Brazil xuống mức 54.6 triệu tấn, thấp hơn 5.4 triệu tấn so với báo cáo tháng trước, do ảnh hưởng từ thời tiết băng giá. Bất chấp tiến độ thu hoạch ngô tương đối tốt (5% diện tích trong tuần trước), sự chậm trễ trong gieo trồng được thể hiện rõ ràng khi so sánh với tiến độ cùng kỳ năm trước (23%).

AgRural dự báo sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 2020/2021 của Brazil đạt 85.3 triệu tấn, thấp hơn so nhiều so với mức 102.5 triệu tấn cùng kỳ năm trước.

Nguồn: mxvnews.com