Hãng tư vấn Agrual vừa giảm dự báo sản lượng ngô vụ 2 trong năm 2021 tại các khu vực gieo trồng chính của Brazil xuống 60.0 triệu tấn, thấp hơn 5 triệu tấn so với báo cáo tháng 5 do thời tiết khô hạn kéo dài tại các khu vực gieo trồng chính. Trong khi đó, năng suất cây trồng cũng được điều chỉnh giảm về mức 77.5 bao/ha, mức thấp nhất kể từ năm 2016.  

Hãng tư vấn cũng lưu ý rằng, năng suất dự kiến giảm tại tất cả các bang sản xuất chính và đợt mưa trong tuần trước đã là quá muộn để giúp đảo ngược tình hình này.

Nguồn: mxvnews.com