Hiệp hội dầu thực vật Brazil – ABIOVE cho biết, sản lượng đậu tương trong năm 2021 của Brazil sẽ được giữ nguyên ở mức dự báo 137.5 triệu tấn. Tuy nhiên, xuất khẩu đậu tương trong năm 2021 của Brazil được Abiove tăng nhẹ lên mức 85.7 triệu tấn, cao hơn so với mức 85.6 triệu tấn trong báo cáo trước.

Trong khi đó, sản lượng ép dầu trong năm 2021 của Brazil bị cắt giảm về mức 46.5 triệu tấn, so với mức 46.8 triệu tấn trong báo cáo trước.

Đối với khô và dầu đậu tương, Abiove dự báo xuất khẩu dầu đậu tương trong năm 2021 của Brazil ở mức 1.2 triệu tấn, cao hơn so với mức 1 triệu tấn trong báo cáo trước. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu khô đậu tương trong năm 2021 của Brazil được điều chỉnh giảm về mức 16.9 triệu tấn, trong khi khối lượng tiêu thụ nội địa được duy trì ở mức 17.4 triệu tấn.   

Nguồn: mxvnews.com