Bộ Nông nghiệp Nga điều chỉnh mức thuế xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản trong tuần 24/11 – 30/11 như sau:

- Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 1.2 USD/tấn lên 78.3 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu lúa mạch giảm 0.7 USD/tấn xuống còn 65.3 USD/tấn.

- Thuế xuất khẩu ngô giảm 9.3 USD/tấn xuống còn 53.6 USD/tấn.