Bộ Nông nghiệp Nga điều chỉnh mức thuế xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản trong tuần 03/11 – 10/11 như sau:

  - Thuế xuất khẩu lúa mỳ tăng 2.9 USD/tấn lên 69.9 USD/tấn.

  - Thuế xuất khẩu lúa mạch tăng mạnh 12.2 USD/tấn lên 54.8 USD/tấn.

  - Thuế xuất khẩu ngô tăng 0.4 USD/tấn lên 50.1 USD/tấn.