Trong giai đoạn 01/10 đến 20/06, lượng ca cao được vận chuyển tới cảng nhằm phục vụ hoạt động xuất khẩu tại các cảng biển của Bờ Biển Ngà đạt tổng cộng 2.057 triệu tấn, cao hơn 6.3% so với mức 1.936 triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước. Hoạt động thu hoạch ca cao giữa vụ, niên vụ 2020/21 tại Bờ Biển Ngà đã bắt đầu từ ngày 01/04 và kéo dài tới 30/09.

Trong tuần từ 14/06 đến 20/06, ước tính khoảng 14,000 tấn ca cao đã được vận chuyển tới cảng Abidjan, và 16,000 tấn đã tới cảng San Pedro. Tổng cộng, lượng cacao được vận chuyển tới các cảng trong giai đoạn này đạt 30,000 tấn, cao hơn so với mức 26,000 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.

 

Nguồn: mxvnews.com