Theo báo cáo Tồn kho Khí tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho Khí tự nhiên của Mỹ trong tuần 29/10 tăng thêm 63 tỷ feet khối, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 87 tỷ feet khối.