Báo cáo Thống kê dầu khí của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho tuần kết thúc ngày 05/11/2021:
- Tồn kho Dầu thô thương mại tăng 1.002 triệu thùng lên mức 435.104 triệu thùng.
- Tồn kho Xăng giảm 1.555 triệu thùng xuống còn 212.703 triệu thùng.
- Tồn kho Nhiên liệu chưng cất giảm 2.613 triệu thùng xuống còn 124.509 triệu thùng.