Theo báo cáo Fats & Oils, sản lượng chế biến đậu tương của Mỹ trong tháng 09 đạt 4.924 triệu tấn, giảm 2.4% so với tháng 08 và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương của Mỹ đạt 1.741 tỷ pound trong tháng 09, giảm 0.7% so với tháng 08 nhưng tăng 15.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo Grain Crushings, Mỹ đã tiêu thụ khoảng 457 triệu giạ ngô trong tháng 09 để sản xuất cồn nhiên liệu và sản phẩm tương tự, giảm 2% so với tháng 08 nhưng tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.