Trong báo cáo Cung – cầu tháng tháng trước, USDA đã tăng nhẹ ước tính năng suất ngô lên mức 176.3 giạ/mẫu. Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam, số liệu này sẽ không bị điều chỉnh trong hôm nay hoặc nếu có thì sẽ là thay đổi nhỏ và không có quá nhiều tác động lên giá. Áp lực lên giá ngô sẽ đến từ việc mức tồn kho ở Mỹ cuối niên vụ 21/22 tăng lên, ngay cả trong trường hợp năng suất cây trồng có thể giảm nhẹ.

Tồn kho ngô cuối niên vụ 20/21 đã tăng 49 triệu giạ trong báo cáo cuối tháng 9. Trong khi đó, các số liệu về nhu cầu lại khó có thể tăng. Đàn gia súc của Mỹ trong báo cáo Cung - cầu tháng 9 đã giảm nhẹ so với năm ngoái nên tiêu thụ ngô trong sản xuất TĂCN sẽ không thể tăng lên.

Xuất khẩu ngô của Mỹ sang Trung Quốc cũng giảm dần trong tháng 7 và tháng 8. Mới gần đây cơn bão Ida gây ra hư hỏng và thiệt hại tại các cảng xuất khẩu càng gây cản trở cho hoạt động giao hàng ở Mỹ. Lượng ngô bán ra hàng tuần của Mỹ từ đầu năm đến nay thấp hơn 32% so với cùng thời điểm năm ngoái.

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) tổng hợp

Khánh Linh

Nguồn: Mxv