Diễn biến các mặt hàng: bạc, bạch kim, đồng và quặng sắt trong phiên giao dịch ngày 06/08/2020.

Tải bản tin Kim loại tại đây.

Tin MXV