Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 19/11 đã tăng thêm 7 giàn lên 563 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu đã tăng thêm 7 giàn lên 461 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên giữ nguyên ở mức 102 giàn khoan đang hoạt động.