Sự phụ thuộc của Australia vào Trung Quốc đã lên đến mức cực độ khi gần 50% lượng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia này dự kiến sẽ là quặng sắt có điểm đến là Trung Quốc.

Bộ Công nghiệp đã điều chỉnh tăng dự báo về xuất khẩu tài nguyên và năng lượng, theo đó kim ngạch xuất khẩu quặng sắt trong năm tài chính 2020-21 sẽ đạt kỷ lục 149 tỷ USD. Vào năm ngoái, Bộ Công nghiệp dự đoán xuất khẩu đạt 103 tỷ USD và trong tháng 3 đã điều chỉnh tăng lên 136 tỷ USD.

Xuất khẩu quặng sắt của Australia chiếm khoảng 53% tổng xuất khẩu toàn cầu, trong đó 90% là xuất khẩu đến Trung Quốc. Mặt hàng này dự kiến sẽ chiếm 48% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 310 tỷ USD trong năm nay. Sự gia tăng lớn về giá trị xuất khẩu là do giá quặng sắt tăng khi nhu cầu của Trung Quốc tăng vọt sau đại dịch.

Trong năm 2020, Bộ Công nghiệp đã dự đoán giá quặng sắt đạt trung bình 77 USD/tấn trong năm nay nhưng đã điều chỉnh tăng lên 137 USD/tấn, cao hơn 78% so với con số ban đầu.

Trong tháng 3, Bộ cho biết kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sẽ đạt 296 tỷ USD. Việc điều chỉnh tăng lên 310 tỷ USD phần lớn là do xuất khẩu quặng sắt tăng, tiếp theo đó là xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng, than nhiệt, kẽm và nhôm.

 

Nguồn: mxvnews.com