Theo dữ liệu Bộ Nông nghiệp Argentina, sản lượng ngô niên vụ 2020/21 dự kiến đạt 59 triệu tấn, mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Ước tính này bao gồm cả ngũ cốc thương mại và ngũ cốc tự sản tự tiêu. Chính phủ Argentina thường đưa ra dự báo cao hơn so với dự báo của các sàn giao dịch ngũ cốc trong nước, vốn chỉ bao gồm ngô thương mại trong dự báo của họ.

Theo dự báo của Sở giao dịch Buenos Aires (BAGE), sản lượng ngô niên vụ 2020/21 dự kiến đạt mức 48 triệu tấn, do năng suất cao hơn mức dự kiến. Vụ thu hoạch hiện tại đã hoàn thành được hơn nửa.

Nguồn: mxvnews.com