Theo Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE), Argentina dự kiến sẽ xuất khẩu 4.4 triệu tấn đậu tương trong niên vụ 2020/21, giảm so với mức 6.6 triệu tấn trong niên vụ trước. Sở cũng cho biết sản lượng đậu tương của nước này trong niên vụ hiện tại chỉ đạt 43.5 triệu tấn, giảm 11.2% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức sản lượng thấp thứ 2 trong 5 niên vụ gần nhất. Sự suy giảm này do thiếu mưa trong tháng 2 và tháng 3, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của cây trồng.

Năng suất trung bình của niên vụ 2020/21 là 2.67 tấn/ha, giảm 10% so với năng suất thu được trong chu kỳ trước đó. Các nhà máy ép dầu đậu tương sẽ tiêu thụ tổng cộng 41 triệu tấn trong niên vụ này, tăng so với mức 38 triệu tấn trong niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com