Sở giao dịch Buenos Aires Exchange của Argientina (BAGE) cho biết, tốc độ thu hoạch ngô tăng thêm 3% lên mức 51% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức 82% cùng kỳ niên vụ trước. Thời tiết khô ráo trong những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch ngũ cốc tại Argientina. Tuy nhiên, mức nước thấp trên sông Parana đang là yếu tố giới hạn trọng tải của tàu trở hàng tại đây.

Đối với lúa mỳ, tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ mới tăng 14% trong tuần, lên mức 84% diện tích dự kiến, và nhanh hơn so với mức 79% cùng kỳ năm ngoái. Chất lượng của mùa vụ lúa mỳ tuần này được đánh giá ở mức 56% tốt – tuyệt vời, cao hơn nhiều so với mức 21% cùng kỳ năm ngoái.

Chart, line chartDescription automatically generated

 

Nguồn: mxvnews.com