Hãng tin Reuters cho biết, 9 hiệp hội công nhân cảng tại Argentina sẽ tổ chức một cuộc đình công kéo dài 24 giờ vì lý do vác xin Covid-19. Cụ thể, chính phủ nước này chưa đưa ra khoảng thời gian chính xác mà các công nhân cảng được tiêm vác xin.

Cuộc đình công lần này được tổ chức ngay trong giai đoạn xuất khẩu cao điểm của Argentina do đó đây sẽ là yếu tố hỗ trợ giá ngô và nhóm đậu tương.   

 

Nguồn: mxvnews.com