Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 12/11 tăng thêm 0.655 triệu thùng. Tồn kho tại cụm kho Cushing, Oklahoma giảm 0.491 triệu thùng.

Trong khi đó, tồn kho xăng giảm mạnh 2.792 triệu thùng còn tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng nhẹ 0.107 triệu thùng.