Theo số liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc quốc gia Brazil (ANEC), xuất khẩu đậu tương của nước này trong tuần 13/11 đạt 534,428 tấn, tăng 38% so với tuần trước. Xuất khẩu đậu tương trong cả tháng 11 được ANEC dự báo sẽ đạt 2.511 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô trong cùng kỳ được ANEC báo cáo đạt 461,743 tấn, giảm 25% so với tuần trước. Xuất khẩu trong cả tháng 11 được dự báo sẽ đạt 3.078 triệu tấn, tăng 16% so với dự báo trong tuần trước.