Theo hãng tư vấn AgRural, tiến độ gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 28/10 đã đạt 52% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng 14 điểm phần trăm so với tuần trước và nhanh hơn so với mức 42% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè niên vụ 2021/22 của Brazil được AgRural ước lượng đạt 63% tại khu vực Center South, so với mức 53% trong tuần trước và 54% cùng kỳ năm ngoái.

AgRural dự tính ngô vụ 2 của Brazil sẽ được gieo trồng trong hai tháng đầu năm 2022, sau khi đậu tương được thu hoạch.