Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Canada, xuất khẩu lúa mỳ trong tuần 14/11 của nước này đạt 309,400 tấn, tăng mạnh 137% so với tuần trước, đưa xuất khẩu lũy kế lên 3.732 triệu tấn.

Trong khi đó xuất khẩu lúa mạch trong cùng kỳ tăng lên 158,500 tấn, phục hồi mạnh so với tuần trước ở mức 7,500 tấn và đưa xuất khẩu lũy kế lên 1.128 triệu tấn.