Hải quan Nga báo cáo xuất khẩu lũy kế lúa mỳ trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt 23.9 triệu tấn, giảm nhẹ so với mức 24.7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.