Giám đốc điều hành công ty thương mại Vito, Russell Hardy nhận định nhu cầu dầu toàn cầu đã phục hồi trở về mức trước dịch hồi năm 2019 và có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong quý 1 năm sau.